Privaatsus- ja küpsisepoliitika

Käesoleval leheküljel saate igal ajal küpsiste eelistusi muuta või tagasi võtta.

Mailatte.ee on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida mailatte.ee kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel  meie veebisaidil või mujal;
  • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste kaudu.

Muude andmete kogumine


Kogume andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente mailatte.ee tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. 

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient mailatte.ee-le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Isikuandmete kaitse

Mailatte.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul. 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või meile e-maili andes, oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil: info@mailatte.ee

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Mis on küpsised?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida kasutatakse väikeste andmete salvestamiseks. Kui veebisait laaditakse teie brauserisse, salvestatakse küpsised teie seadmesse. Need küpsised aitavad meie kodulehel funktsioneerida, muuta koduleht turvalisemaks, pakkuda paremat kasutajakogemust ja mõista veebisaidi toimivust ning analüüsida, mis töötab ja kus on kitsaskohad.

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Nagu enamus võrguteenuseid, kasutab meie koduleht nii esimese kui ka kolmanda osapoole küpsiseid. Esimese osapoole küpsised on enamasti vajalikud kodulehe õigeks toimimiseks ega kogu teie isiklikke andmeid. Kolmanda osapoole küpsiseid kasutame peamiselt selleks, et mõista veebisaidi toimimist, kuidas kodulehekülge kasutatakse. Küpsised aitavad hoida meie kodulehekülje turvalisena ning pakkuda asjakohast reklaami kolmandate osapoolte kodulehekülgedel. Kokkuvõttes on kasutatavate küpsiste eesmärk pakkuda teile parem ja täiustatud kasutajakogemus.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Toimivusküpsised on vajalikud kodulehekülje toimimiseks. Nad ei kogu ega säilita isiklikku teavet. Seetõttu ei ole nende kasutamiseks vaja teie nõusolekut.

Statistikaküpsised salvestavad teavet, näiteks veebisaidi külastajate arvu, kordumatute külastajate arvu, milliseid veebisaidi lehti on külastatud. Need andmed aitavad meil mõista ja analüüsida veebisaidi toimivust ja kitsaskohti.

Reklaamiküpsiseid kasutatakse reklaamide isikupärastamiseks ja asjakohastamiseks. Need küpsised aitavad meil hinnata reklaamikampaaniate tõhusust. Nendes küpsistes salvestatud teavet võivad kasutada ka kolmanda osapoole reklaamiteenuse pakkujad, et näidata teile reklaame ka brauseri teistel veebisaitidel.

Külastajate eelistused on küpsised, mis aitavad meil salvestada teie seadeid ja sirvimiseelistusi, nii et teil oleks parem ja tõhusam kogemus veebisaidi tulevaste külastuste korral.

Kuidas ma saan küpsiste eelistusi muuta?

Kui otsustate oma eelistusi muuta, vajutage menüüs „Küpsisepoliitika“ See toob teid käesolevale leheküljele, mille lõpus on link „Muuda eelistusi“. See kuvab uuesti nõusolekuteatise, mis võimaldab teil oma eelistusi muuta või nõusoleku täielikult tagasi võtta.

Lisaks pakuvad erinevad lehitsejad erinevaid meetodeid veebisaitide kasutatavate küpsiste blokeerimiseks ja kustutamiseks. Küpsiste blokeerimiseks/kustutamiseks saate muuta oma brauseri sätteid. Küpsiste haldamise ja kustutamise kohta lisateabe saamiseks külastage lehte wikipedia.org.