Mis on mööbli restaureerimine?

Laia mõistena on mööbli restaureerimine tegevuste kogum, mis on suunatud mööblieseme ajaloolise ja isikliku väärtuse säilitamisele. Praktiliselt jaguneb mööbli restaureerimine kaheks: konserveerimine ja restaureerimine.

Konserveerimise puhul on esikohal konkreetse eseme originaalmaterjalid ja nende säilitamine. Eesmärk on säilitada eseme ajalooline väärtus ja utilitaarne väärtus jääb tahaplaanile.

Restaureerides saab rohkem rõhku panna eseme kasutatavusele. Piltlikult – kui konserveerimise puhul ei saa antiikse tooli läbivajunud ja rebenenud polstrit välja vahetada, siis restaureerimise puhul võib seda teha. Siiski peab säilima eseme autentsus ja kasutada tuleb ajastule omaseid töövahendeid ja -võtteid.

Seega mööbli restaureerimine oma kitsamas mõistes on just see, mida me tahame teha oma koduse vana mööbliga – me ju tahame seda kasutada. Konserveerimise jätame museaalide pärusmaaks.

Kui palju maksab mööbli restaureerimine?

Teostatavate tööde ulatus võib olla väga erinev, seega on mööbli restaureerimise lahutamatuks osaks mööblieseme seisukorra analüüs. Mööbli terviklikku väljanägemist võivad rikkuda murdunud või puuduvad iludetailid, lahti tulnud spoon, lahtised tapid või korpus, kuivamispraod ja puidukahjurite elutsemise tulemused. Viimistlust võib olla kahjustunud vee, plekkide ja kulumise näol. Millised on täpsed võimalused mööblil esinevate vigade likvideerimiseks, sõltub konkreetsest mööbliesemest ja selle ajaloost.

Soovid oma vanamööbli seisukorra analüüsi? Kirjuta meile!