Mööbli
restau­reerimine

Aitame Sul tuua esile mööbli ilu ja säilitada selle väärtust.

Suhtume mööblisse aupaklikult ning arvestame tööde teostamisel selle päritolu ning ajaloolise ja isikliku väärtusega. Kasutame asjakohaseid töövõtteid, mis on vajalikud autentse ja parima tulemuse saavutamiseks.

Mis on mööbli restaureerimine?

Laia mõistena on mööbli restaureerimine tegevuste kogum, mis on suunatud mööblieseme ajaloolise ja isikliku väärtuse säilitamisele. Praktiliselt jaguneb mööbli restaureerimine kaheks: konserveerimine ja restaureerimine.

Konserveerimise puhul on esikohal konkreetse eseme originaalmaterjalid ja nende säilitamine. Eesmärk on säilitada eseme ajalooline väärtus ja utilitaarne väärtus jääb tahaplaanile.

Restaureerides saab rohkem rõhku panna eseme kasutatavusele. Piltlikult – kui konserveerimise puhul ei saa antiikse tooli läbivajunud ja rebenenud polstrit välja vahetada, siis restaureerimise puhul võib seda teha. Siiski peab säilima eseme autentsus ja kasutada tuleb ajastule omaseid töövahendeid ja -võtteid.

Seega mööbli restaureerimine oma kitsamas mõistes on just see, mida me tahame teha oma koduse vana mööbliga – me ju tahame seda kasutada. Konserveerimise jätame museaalide pärusmaaks.

Su mööblil ei ole ajaloolist ega kultuurilist väärtust?

Pole probleemi! Mööbli remondi, parandamise ja hoolduse põhjuseid võib olla mitmeid. “See asi meeldib mulle!” ja “Mulle meeldib taaskasutada!” on ausad ja siirad põhjused mööbli parandamiseks ja hooldamiseks. Saame ka siin Sulle kasulikud olla.

Tutvu ka teenustega: mööbli remont ja parandus ning mööbli hooldus.

Sa soovid ise oma mööbli korda teha?

No saab ikka! Võta osa tasuta ja praktilisest videokursusest “Kuidas parandada tooli” Koolitus tilgub su e-postile viie järjestikkuse päeva jooksul.

Vajuta siia, ja registreeri tasuta videokursusele “Kuidas parandada tooli”